Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa normaalia lyhyempää terapeuttista keskustelu- ja kuunteluapua turvallisesti.
Positiivisella, kannustavalla ja kunnioittavalla otteella.

Miten tästä eteenpäin?

Tämänkaltainen matalankynnyksen terapiamuoto tukee asiakasta hyödyntämään omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan
tavoitteellisesti pienin askelin, sekä asia kerrallaan kohti ongelmien ratkaisua ja toivottua muutosta.
Keskeisenä työskentelytapana toimii uusien keinojen ja taitojen opettelua mm. erilaisiten harjoitusten avulla.
Pyritään siis muokkaamaan totuttua tapaa.

Fokus tästä hetkestä tulevaisuuteen

Ratkaisukeskeinen menetelmä tukee tulevaisuusorientoitunutta näkökulmaa,
missä menneisyyden tapahtumat näyttelevät pienemmässä roolissa.
Tässä mielessä ratkaisukeskeisyys poikkeaa ongelmakeskeisestä terapiasta
(jossa syvennytään tutkimaan ongelman syntyperää).

kuinka asiat ovat kun ne on hyvin?

Aiemmat kokemukset hyvistä hetkistä:

Mitkä ja ketkä ovat mahdollistaneet sen?

Mitä sellaista on tehty toisin tuona aikana?

Mistä halutaan pitää kiinni ja mistä luopua?

Ei ole vääränlaista pulmaa!

Soveltuu tässä hetkessä tapahtuvaan ja koettavissa olevaan pulmaan,
joka vaikuttaa ja vaikeuttaa arjen sujuvuutta.
Erikokoiset elämäntilannekriisit, perhesuhteet, ihmissuhde pulmat, krooniset kiputilat, työelämän haasteet sekä erilaiset tunne-elämän pulmat,
kuten yllättävät kriisit, ahdistus, masennus, uupumus, toivottomuus, pelkotilat ja riippuvuusongelmat.

Hyvässä vauhdissa…

Tämän tyyppinen terapiamuoto on myös oivallinen keino saada tukea, sparrausta ja vahvistusta, esim elämäntapamuutoksiin.

Kenelle?

  • Soveltuu kaikille ikään katsomatta
  • Kaiken kokoisten pulmien ratkontaan
  • Yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, nuoret ja lapset

Työskentely lasten kanssa

Ratkaisukeskeinen työskentely lasten kanssa noudattaa Ben Furmanin luomia Muksuopin menetelmiä.

Tapaamisten kulku:

Lähetettä et tarvitse.

Ratkaisun voi saavuttaa jopa ensimmäisellä tapaamisella!

Tavanomaisesti lyhtterapiaa tarjotaan 1-15 kertaa mutta pidempi asiakassuhde on myös mahdollista.

Tapaamiset loppuvat kun niitä ei koeta enää tarpeelliseksi.

Terapeutilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.